Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 r. - aneks1

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.10.2014

Aneks jest rozszerzeniem informacji z dnia 9 maja 2014 r. i uzupełnieniem o rachunek przepływów środków pieniężnych powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 r.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na koniec grudnia 2013 r. osiągnęły wartość 933,9 mln zł i w porównaniu z 2012 r. wzrosły o 47,5%. Zysk netto, wykazany w rachunku środków pieniężnych z działalności operacyjnej, wyniósł 375,6 mln zł i zmniejszył się w stosunku do poprzedniego roku o 48,4%. Kwota korekty[1] była dodatnia i wyniosła 558,4 mln zł, podczas gdy na koniec 2012 r. była ujemna w kwocie 94,0 mln zł.

Wpływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej wyniosły 6 589,1 mln zł i wzrosły o 62,4% w skali roku. Wydatki wzrosły o 62,4% i osiągnęły poziom 7 034,5 mln zł. Ze względu na większe wydatki niż wpływy, przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej były ujemne w kwocie 445,4 mln zł.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, ze względu na poniesione wydatki i niewielkie wpływy, były ujemne w kwocie 252,9 mln zł.

Przepływy pieniężne netto razem w 2013 r. osiągnęły wartość 235,6 mln zł i zwiększyły się o 164,0 mln zł w porównaniu z 2012 r. Środki pieniężne na początek okresu odnotowano w wysokości 447,6 mln zł, natomiast środki pieniężne na koniec okresu wyniosły 683,3 mln zł.


[1] Korekta ta związana jest z przejściem z zysku jako kategorii księgowej (tj. opartej na zasadzie memoriału) do kategorii przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (pokazującej faktyczne wpływy i wydatki pieniężne pochodzące z podstawowej (statutowej) działalności przedsiębiorstwa).

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter