Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2015 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
24.06.2016

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2015 r. wyniosła 284,4 mld zł (wzrost o 21,6% w stosunku do roku poprzedniego). W 2015 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 9,8 mld zł (o 3,8% więcej). Wartość portfela inwestycyjnego funduszy zwiększyła się do 261,4 mld zł (o 23,8%). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2,0 mld zł (wzrost o 6,5%). Wynik finansowy netto TFI wyniósł 0,5 mld zł  i był wyższy o 9,8% niż przed rokiem.

Podstawowe dane funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Wyszczególnienie

2014

2015

2014=100

Dane finansowe funduszy inwestycyjnych (w mln zł)

Aktywa ogółem

233 916,0

284 394,8

121,6

Portfel inwestycyjny

211 246,3

261 439,4

123,8

Wynik z operacji

9 462,3

9 820,6

103,8

Dane finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych (w mln zł)

Aktywa ogółem

1 906,5

2 030,4

106,5

Wynik finansowy netto

491,0

538,9

109,8


W końcu 2015 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 814 funduszy inwestycyjnych[1] (o 133 więcej niż przed rokiem). Liczba otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosła 40, tak jak przed rokiem, a liczba specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych wzrosła do 51, przy 47 przed rokiem. W grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych liczba funduszy zwiększyła się z 594 do 723.

Według stanu na 31 grudnia 2015 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 284 394,8 mln zł (wzrost o 21,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego), z tego aktywa:

  • funduszy inwestycyjnych zamkniętych wyniosły 137 023,1 mln zł (wzrost o 54,4%); udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zwiększył się z 37,9% do 48,2%;
  • otwartych funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 93 428,4 mln zł (wzrost o 1,0%); ich udział w aktywach funduszy ogółem zmniejszył się z 39,6% do 32,8%;
  • specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 53 943,3 mln zł (wzrost o 2,5%); ich udział w aktywach ogółem zmniejszył się do 19,0%, wobec 22,5% przed rokiem.

[1] Pojęcie „fundusze inwestycyjne” obejmuje: otwarte fundusze inwestycyjne, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte i fundusze inwestycyjne zamknięte.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter