Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Bilans

Nazwa angielska: Balance sheet

Definicja:

Syntetyczne, dwustronne, wartościowe zestawienie aktywów i pasywów sporządzone na określony dzień (dzień bilansowy) i w określonej formie.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Dokument księgowy stanowiący element sprawozdania finansowego, zawiera on podstawowe informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Każdy bilans zawiera: - określenie jednostki gospodarczej, której dotyczy, - określenie momentu bilansowego, tzn. określenie daty, na którą jest sporządzany bilans, - wyszczególnienie składników majątku i ich wartości, - wyszczególnienie źródeł pochodzenia majątku i ich wartości, - bilansujące się sumy cząstkowe i ogólne aktywów i pasywów, - datę sporządzenia, - podpisy osób odpowiedzialnych za prawidłowość i rzetelność bilansu. Od 01.01.2002 bilans składa się z następujących części Aktywa: A. Aktywa trwałe B. Aktywa obrotowe oraz Pasywów tj.: A. Kapitał (fundusz) własny B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.)
  • Encyklopedia rachunkowości
    Autor: Klimas Mieczysław
    Miejsce publikacji: Poltext, Warszawa

Pojęcie podrzędne:

Dziedzina:
Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Lucyna Słomska
e-mail:
Do góry

Newsletter