Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2015 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 28.06.2019
Częstotliwość wydania: wydanie co 5 lat

Bilans przepływów międzygałęziowych, opracowany zgodnie z metodologią SNA/ESA. Dwa warianty bilansu w bieżących cenach bazowych - z wydzieleniem i bez wydzielenia przepływów pochodzących z importu. Produkcja globalna, import wyrobów i usług, zużycie pośrednie, spożycie, nakłady brutto na środki trwałe, przyrost rzeczowych środków obrotowych i eksport. Działalność ekonomiczna wszystkich jednostek gospodarki narodowej wg działów przy zastosowaniu jednostki klasyfikacyjnej typu: jednostka jednorodnej produkcji. Zużycie pośrednie zaprezentowane jest wg działów PKWiU, w podziale na działy PKWiU. Spożycie przez gospodarstwa domowe, przez instytucje niekomercyjne, działające na rzecz gospodarstw domowych przez instytucje rządowe i samorządowe, nakłady brutto na środki trwałe, przyrost rzeczowych środków obrotowych oraz aktywów o wyjątkowej wartości, eksport, koszty związane z zatrudnieniem, pozostałe podatki pomniejszone o dotacje związane z produkcją, amortyzacja środków trwałych, nadwyżka operacyjna brutto i netto, wartość dodana brutto, produkcja globalna, import i podaż zaprezentowane są wg działów PKWiU.Edycja w dniu: 08-09-2021

W publikacji „Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2015 roku”, w związku z rewizją danych, skorygowane zostały informacje w tablicy 1 (BILANS PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH W BIEŻĄCYCH CENACH BAZOWYCH W 2015 ROKU) i tablicy 3 (BILANS PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH W BIEŻĄCYCH CENACH BAZOWYCH DLA PRODUKCJI KRAJOWEJ W 2015 R.). Zmiany nastąpiły w części tabeli dotyczącej zużycia pośredniego, w kolumnie dotyczącej działu 47 (handel detaliczny) oraz w części dotyczącej akumulacji brutto, w kolumnie dotyczącej przyrostu rzeczowych środków obrotowych oraz aktywów o wyjątkowej wartości, w wierszach działu 10 (Artykuły spożywcze), działu 46 (handel hurtowy) oraz działu 47 (handel detaliczny). Ze względu na specyfikę budowy tabeli bilansu przepływów międzygałęziowych, wprowadzone zmiany są widoczne również w kolumnach Razem zużycie pośrednie, Razem akumulacja brutto oraz Ogółem popyt końcowy. Prawidłowe wartości zaprezentowane są w tablicach poniżej:


TABLICA 1. BILANS PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH W BIEŻĄCYCH CENACH BAZOWYCH W 2015 ROKU (w tys. zł)
  Dz 47 – handel detaliczny Razem zużycie pośrednie przyrost rzeczowych środków obrotowych oraz aktywów o wyjątkowej wartości Razem akumulacja brutto Ogółem popyt końcowy

Dział 10 – Artykuły spożywcze

4 266 755 85 619 391 -5 549 973 -5 549 973 150 660 056
Dział 46 – handel hurtowy 1 758 950 90 918 760 4 847 821 11 201 621 85 826 054
Dział 47 – handel detaliczny 1 648 290 41 635 570 950 932 4 467 865 151 099 362

TABLICA 3. BILANS PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH W BIEŻĄCYCH CENACH BAZOWYCH DLA PRODUKCJI KRAJOWEJ W 2015 R. (w tys. zł)
  Dz 47 – handel detaliczny Razem zużycie pośrednie przyrost rzeczowych środków obrotowych oraz aktywów o wyjątkowej wartości Razem akumulacja brutto Ogółem popyt końcowy

Dział 10 – Artykuły spożywcze

3 532 341 67 029 986 -7 437 162 -7 437 162 127 030 528
Dział 46 – handel hurtowy 1 758 950 88 826 256 4 847 821 11 201 621 85 826 054
Dział 47 – handel detaliczny 253 288 40 240 568 950 932 4 467 865 151 099 362

Powyższe zmiany, ze względu na metodologię opracowywania tablic publikacyjnych bilansu przepływów międzygałęziowych, mają również odzwierciedlenie w tablicy 4 (WSPÓŁCZYNNIKI BEZPOŚREDNIEJ PRODUKTOCHŁONNOŚCI W 2015 R.), tablicy 5 (WSPÓŁCZYNNIKI PEŁNEJ PRODUKTOCHŁONNOŚCI W 2015 R.), tablicy 6 (WSPÓŁCZYNNIKI BEZPOŚREDNIEJ IMPORTOCHŁONNOŚCI W 2015 R.) oraz tablicy 7 (WSPÓŁCZYNNIKI PEŁNEJ IMPORTOCHŁONNOŚCI W 2015 R.).

Do góry

Newsletter