Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku - aneks

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
09.10.2015

Aneks jest rozszerzeniem informacji z dnia 24 kwietnia 2015 r. i uzupełnieniem o rachunek przepływów środków pieniężnych powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 r.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na koniec grudnia 2014 r. osiągnęły wartość 1,2 mld zł i w porównaniu z 2013 r. wzrosły o 27,5%. Zysk netto, wykazany w rachunku środków pieniężnych z działalności operacyjnej, wyniósł 1,1 mld zł i zwiększył się prawie trzykrotnie w stosunku do poprzedniego roku. Kwota korekty[1] wyniosła 95,5 mln zł i zmniejszyła się o 82,9% w porównaniu z 2013 r.

Wpływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej wyniosły 4,4 mld zł i zmniejszyły się o 33,1% w skali roku. Wydatki spadły o 37,8% i osiągnęły poziom 4,4 mld zł. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej były dodatnie i wyniosły 29,6 mln zł, podczas gdy w roku poprzednim były ujemne w kwocie 445,6 mln zł.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, ze względu na poniesione wydatki i niewielkie wpływy, były ujemne w kwocie 1,1 mld zł i odnotowano ponad trzykrotny wzrost ich ujemnego salda w stosunku do poprzedniego roku.

Przepływy pieniężne netto razem w 2014 r. osiągnęły wartość 132,9 mln zł i zmniejszyły się o 43,6% w porównaniu z 2013 r. Środki pieniężne na początek okresu odnotowano w wysokości 631,3 mln zł, natomiast środki pieniężne na koniec okresu wyniosły 764,2 mln zł.


[1] Korekta ta związana jest z przejściem z zysku jako kategorii księgowej (tj. opartej na zasadzie memoriału) do kategorii przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (pokazującej faktyczne wpływy i wydatki pieniężne pochodzące z podstawowej (statutowej) działalności przedsiębiorstwa).

Dane z rachunków przepływów środków pieniężnych udostępnił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24.08.2015 r. Przekazane dane dotyczą 12 PTE działających w 2014 r., podczas gdy w 2013 r. działało 13 PTE.

Do góry

Newsletter