Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
04.05.2017

Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych1 (OFE) w 2016 r. wyniósł 13,7 mld zł, wobec ujemnego wyniku w kwocie 6,8 mld zł w 2015 r.  Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2016 r. wyniosły 153,9 mld zł, co oznacza wzrost aktywów o 12,9 mld zł (9,2%) w ciągu roku.


Tabl. 1. Podstawowe dane otwartych funduszy emerytalnych
 

Wyszczególnienie

2015

2016

2015=100

Dane finansowe otwartych funduszy emerytalnych (w mln zł)

Aktywa, w tym:

140 895,4

153 866,6

109,2

   portfel inwestycyjny

139 877,5

152 238,6

108,8

Wynik finansowy

-6 844,7

13 705,6

x

Dane o członkach i rachunkach otwartych funduszy emerytalnych

Liczba członków*

16 532 142

16 424 243

99,3

Liczba rachunków

16 914 783

16 828 650

99,5

 

*Dane Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych na dzień 31 XII 2016 r.


Liczba rachunków2 prowadzonych przez otwarte fundusze emerytalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 16,8 mln. Udział rachunków martwych, na które nie wpłynęła żadna składka, wyniósł 0,6% ogólnej liczby rachunków i zmniejszył się o 0,1 p. proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Odsetek rachunków martwych dla poszczególnych funduszy wahał się od 0,2% do 1,9%  liczby prowadzonych rachunków.

 

Różnica pomiędzy liczbą rachunków w OFE a liczbą członków OFE zarejestrowanych przez ZUS wynika z różnych mechanizmów ich rejestracji, w tym rachunków martwych.

2 Opracowano na podstawie danych wstępnych przekazanych do GUS przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Dane obejmują 12 OFE i 12 PTE działających w 2015 i 2016 roku.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter