Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.11.2019

W badaniu uczestniczyły 2034 podmioty[1]. Instrumenty finansowe w aktywach wykazały 1962 przedsiębiorstwa na kwotę 429,3 mld zł, a w pasywach instrumenty finansowe wykazało 1756 przedsiębiorstw na kwotę 429,0 mld zł. Instrumenty pochodne w aktywach i pasywach wykazały odpowiednio 390 i 333 badane podmioty na kwotę 9,4 mld zł i 9,2 mld zł.

Ze względu na formę prawną 97,2% ogólnej liczby badanych podmiotów było zorganizowanych w formie spółek: akcyjnych – 693, z ograniczoną odpowiedzialnością – 1125, jawnych – 47, komandytowych – 103 oraz komandytowo-akcyjnych – 9. Pozostałe podmioty stanowiły 2,8% ogółu badanych, wśród nich było 50 spółdzielni. Spośród badanych przedsiębiorstw 188 to spółki, których akcje notowane były na rynku regulowanym, z tego: jednostki dominujące w grupie kapitałowej – 115, zależne – 12, dominujące i zależne – 44 oraz 17 przedsiębiorstw działających samodzielnie.

W 2018 r. w badanych przedsiębiorstwach pracowało 1 725,4 tys. osób, z tego w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 249 pracowało 1 557,9 tys. osób, a w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących do 249 było to 167,5 tys. osób. W przedsiębiorstwach działających samodzielnie zatrudnionych było 229,8 tys. osób, w jednostkach dominujących – 301,5 tys., w zależnych – 438,6 tys., a w dominujących i zależnych – 409,5 tys. osób.


[1] Z tego: 792 przedsiębiorstwa działające samodzielnie, 337 jednostek dominujących w grupie kapitałowej, 620 jednostek zależnych oraz 285 jednostek jednocześnie dominujących i zależnych.

Do góry

Newsletter