Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.10.2016

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2016 r. wyniosła 301,1 mld zł (wzrost o 14,0% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). W I półroczu 2016 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 6,0 mld zł (o 1,0 mld zł więcej niż rok wcześniej). Wartość portfela inwestycyjnego funduszy zwiększyła się do 267,2 mld zł (o 12,5%). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 1,9 mld zł (wzrost o 9,1%). Wynik finansowy netto TFI wyniósł 0,3 mld zł  i był niższy o 9,1% niż przed rokiem.

 

Podstawowe dane funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Wyszczególnienie

I półrocze 2015

I półrocze 2016

I półrocze 2015=100

Dane finansowe funduszy inwestycyjnych (w mln zł)

Aktywa ogółem

264 013,3

301 095,4

114,0

Portfel inwestycyjny

237 572,2

267 183,5

112,5

Wynik z operacji

5 885,5

5 985,2

101,7

Dane finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych (w mln zł)

Aktywa ogółem

1 773,9

1 934,7

109,1

Wynik finansowy netto

264,9

240,8

90,9


W końcu czerwca 2016 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 913 funduszy inwestycyjnych[1] (o 196 więcej niż przed rokiem). Liczba otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosła 43 (40 przed rokiem), liczba specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych wzrosła z 48 do 51. W grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych liczba funduszy zwiększyła się z 629 do 819.

 

[1] Pojęcie „fundusze inwestycyjne” obejmuje: otwarte fundusze inwestycyjne, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte i fundusze inwestycyjne zamknięte.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter