Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.06.2019

Aktywa (pasywa) badanych instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2018 r. ukształtowały się na poziomie 17 330,2 mln zł i były o 7,0% wyższe niż rok wcześniej. Przychody ogółem były wyższe o 8,8% od uzyskanych w 2017 r., a koszty ogółem o 8,6%.

Aktywa trwałe instytucji kultury wyniosły 15 909,7 mln zł (o 6,2% więcej niż na koniec 2017 r.). W strukturze tych aktywów w stosunku rocznym nieznacznie wzrósł udział rzeczowych aktywów trwałych (z 98,2 do 98,4%), a spadł udział wartości niematerialnych i prawnych (z 1,2% do 1,1%).

Aktywa obrotowe badanych instytucji kultury wyniosły 1 420,5 mln zł (o 16,6% więcej niż na koniec 2017 r.). W strukturze aktywów obrotowych dominowały inwestycje krótkoterminowe i ich udział spadł w skali roku o 1,4 p. proc. do 69,1% na koniec 2018 r. Należności krótkoterminowe stanowiły 17,4% aktywów obrotowych, a zapasy – 10,8%, ich udziały wzrosły w stosunku do roku 2017 odpowiednio o 1,2 p. proc i 0,4 p. proc.

Do góry

Newsletter