Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
25.10.2019

Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 3 053,1 mld zł (o 4,6% więcej niż na koniec roku 2017), w tym 59,8% stanowiły aktywa trwałe, a 40,0% aktywa obrotowe. Przychody ogółem były wyższe o 7,0% od osiągniętych w 2017 r., a koszty ogółem o 7,6%. Wynik finansowy netto osiągnął poziom 138,2 mld zł (spadek o 7,2% w porównaniu z 2017 r.).

Aktywa trwałe netto osiągnęły wartość 1 827,1 mld zł (o 4,0% więcej niż na koniec roku 2017).

W strukturze aktywów trwałych netto wzrósł udział rzeczowych aktywów trwałych (z 63,6% do 64,8%) oraz udział długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (z 2,6% do 2,8%). Obniżył się udział inwestycji długoterminowych (z 25,4% do 24,7%), udział wartości niematerialnych i prawnych (z 6,9% do 6,5%) oraz należności długoterminowych (z 1,5% do 1,2%).

Aktywa obrotowe ukształtowały się na poziomie 1 222,7 mld zł tj. o 5,7% wyższym niż na koniec roku 2017. W strukturze tych aktywów 42,8% stanowiły należności krótkoterminowe (w tym dominowały należności z tytułu dostaw i usług), 25,3% – inwestycje krótkoterminowe (największy wzrost miały krótkoterminowe aktywa finansowe), 29,0% – zapasy i 2,9% – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter