Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe banków w okresie pierwszy-trzeci kwartał 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
07.12.2018

Wynik finansowy netto sektora bankowego za trzy kwartały 2018 r. wyniósł 11,6 mld zł, tj. o 10,8% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Suma bilansowa banków wzrosła o 6,9% i wyniosła 1 867,9 mld zł. Wartość kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu zwiększyła się o 4,0% do kwoty 1 084,8 mld zł, a depozytów o 7,5% do 1 095,5 mld zł.

Na zwiększenie całkowitych przychodów operacyjnych netto o 2,7 mld zł wpłynął głównie wzrost wyniku z tytułu odsetek o 2,7 mld zł i przychodów z tytułu dywidend o 0,5 mld zł, przy obniżeniu wyniku z tytułu opłat i prowizji o 0,5 mld zł. 

Koszty pracownicze stanowiły 50,2% kosztów administracyjnych (mniej o 0,1 p. proc.). Wzrost kosztów pracowniczych o 0,7 mld zł wynikał głównie ze wzrostu wynagrodzeń z tytułu umów o pracę – o 0,5 mld zł (5,1%). Spośród pozostałych kosztów administracyjnych najszybciej rosły koszty marketingowe (o 0,2 mld zł, tj. 29,6%) oraz koszty informatyczne (o 0,2 mld zł, tj. 10,6%).

Wynik finansowy netto w okresie trzech kwartałów 2018 r. wyniósł 11,6 mld zł, na co składały się zyski netto 589 banków w kwocie 12,2 mld zł oraz straty netto 24 banków (17 komercyjnych, w tym 11 oddziałów instytucji kredytowych oraz 7 banków spółdzielczych) o wartości 0,5 mld zł.


Do góry

Newsletter