Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2016 rok

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
24.10.2017

Wyszczególnienie

2015

2016

2015=100

w miliardach złotych

Aktywa (Pasywa)

2 615,2

2 792,3

106,8

Przychody z całokształtu działalności (przychody ogółem)

3 067,1

3 180,6

103,7

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności (koszty ogółem)

2 954,9

3 030,1

102,5

Wynik finansowy brutto

112,3

150,5

134,0

Wynik finansowy netto

94,7

127,0

134,1

Aktywa trwałe netto osiągneły wartość 1 702,1 mld zł (o 5,5% więcej niż na koniec roku 2015). W strukturze aktywów trwałych netto obniżył się udział rzeczowych aktywów trwałych (z 64,9% do 64,7%) oraz długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (z 2,6% do 2,5%). Wzrósł udział należności długoterminowych (z 1,7% do 1,8%) oraz inwestycji długoterminowych (z 24,5% do 24,7%). Udział wartości niematerialnych i prawnych pozostał na tym samym poziomie co w 2015 roku (6,3%).

Aktywa obrotowe ukształtowały się na poziomie 1 087,0 mld zł tj. o 8,5% wyższym niż na koniec roku 2015. W strukturze tych aktywów 42,8% stanowiły należności krótkoterminowe (w tym dominowały należności z tytułu dostaw i usług), 26,9% – inwestycje krótkoterminowe (największy wzrost miały krótkoterminowe aktywa finansowe), 27,4% – zapasy i 2,9% – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.


 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter