Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.10.2017

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2017 r. wyniosła 309,4 mld zł (wzrost o 2,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). Fundusze inwestycyjne w I półroczu 2017 r. osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 13,7 mld zł (o 7,7 mld zł więcej niż rok wcześniej). Wartość lokat funduszy zwiększyła się do 274,3 mld zł (o 2,7%). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2,2 mld zł (wzrost o 15,3%). Wynik finansowy netto TFI wyniósł 0,3 mld zł  i był wyższy o 27,9% niż przed rokiem.


Podstawowe dane funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Wyszczególnienie

I półrocze 2016

I półrocze 2017

I półrocze 2016=100

Dane finansowe funduszy inwestycyjnych (w mln zł)

Aktywa ogółem , w tym:

301 095,4

309 444,8

102,8

   Lokaty

267 183,5

274 309,7

102,7

   Należności

18 865,7

15 788,1

83,7

   Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

11 392,9

13 718,6

120,4

Wynik z operacji

5 985,2

13 731,9

229,4

Dane finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych (w mln zł)

Aktywa ogółem

1 934,7

2 230,6

115,3

Wynik finansowy netto

240,8

308,0

127,9


W końcu czerwca 2017 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 925 funduszy inwestycyjnych[i] (o 12 więcej niż przed rokiem). Liczba otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosła 44 (43 przed rokiem), liczba specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych wzrosła z 51 do 53. W grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych liczba funduszy zwiększyła się z 819 do 828.

Według stanu na 30 czerwca 2017 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 309 444,8 mln zł (wzrost o 2,8% w stosunku do I półrocza 2016 r.), z tego aktywa:

  • funduszy inwestycyjnych zamkniętych wyniosły 156 079,9 mln zł (spadek o 1,2%); udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zmniejszył się z 52,5% do 50,4%;
  • otwartych funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 100 108,4 mln zł (wzrost o 12,8%); ich udział w aktywach funduszy ogółem zwiększył się z 29,5% do 32,4%;
  • specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 53 256,5 mln zł; ich udział w aktywach ogółem zmniejszył się do 17,2%, wobec 18,0% przed rokiem.

[i] Pojęcie „fundusze inwestycyjne” obejmuje: otwarte fundusze inwestycyjne, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte       i fundusze inwestycyjne zamknięte.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter