Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2016 roku (aneks)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
10.10.2017

Przepływy pieniężne netto razem powszechnych towarzystw emerytalnych[1] na koniec grudnia 2016 r. zamknęły się ujemnym saldem w kwocie 175,5 mln zł, w porównaniu z 2015 r. ujemne saldo przepływów poprawiło się o 87,2 mln zł. Na poprawę tego salda w porównaniu z poprzedzającym rokiem wpłynęło głównie zmniejszenie wartości ujemnego salda przepływów pieniężnych z działalności finansowej.


Wyszczególnienie

2015

2016

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

363,5

328,3

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

412,3

64,9

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-1 038,5

-568,7

Przepływy pieniężne netto razem

-262,7

-175,5

 

[1] Dane z rachunków przepływów środków pieniężnych udostępnił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Przekazane dane dotyczą 12 PTE działających w 2015 r i w 2016 r.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter