Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.06.2017

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2016 r. wyniosła 292,9 mld zł (wzrost o 3,0% w stosunku do roku poprzedniego). W 2016 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 30,0 mld zł (o 20,1 mld zł więcej niż rok wcześniej). Wartość lokat funduszy zmniejszyła się do 256,2 mld zł (o 2,0%). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2,4 mld zł (wzrost o 17,2%). Wynik finansowy netto TFI wyniósł 0,5 mld zł  i był niższy o 6,1% niż przed rokiem.


Wyszczególnienie

2015

2016

2015=100

Dane finansowe funduszy inwestycyjnych (w mln zł)

Aktywa ogółem , w tym:

284 394,8

292 871,1

103,0

   Lokaty

261 439,4

256 155,8

98,0

   Należności

10 657,1

19 455,6

182,6

   Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

8 535,4

12 920,0

151,4

Wynik z operacji

9 820,6

29 953,6

3-krotnie

Dane finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych (w mln zł)

Aktywa ogółem

2 030,4

2 379,4

117,2

Wynik finansowy netto

538,9

505,9

93,9


W końcu 2016 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 929 funduszy inwestycyjnych (o 115 więcej niż przed rokiem). Liczba otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosła 44 (40 przed rokiem), liczba specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych to 51 (tak jak przed rokiem). W grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych liczba funduszy zwiększyła się z 723 do 834.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter