Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: ankietowy

Treści 44

1.
Komentarz do stwierdzeń prezentowanych w audycji „Poranek” w TOK FM 5.04.2019 r.
Dla mediów / Komunikaty prasowe / Informacje Rzecznika Prasowego
05.04.2019 - Podstawą stwierdzeń prezentowanych w audycji „Poranek” w TOK FM dotyczących nierówności dochodowych w Polsce i w Europie były wyniki raportu „How unequal is Europe? Evidence from distributional National Accounts 1980-2017”opracowanego przez jeden z zespołów ekspertów zajmujących się tą...
2.
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do stycznia 2019 r.
Statystyki eksperymentalne / Gospodarka. Przedsiębiorczość. Finanse publiczne
28.03.2019 - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach prac statystyki eksperymentalnej, prowadzi badania dotyczące identyfikacji mechanizmów i przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce. Związane jest to z faktem, że zagadnienie badania cyklu koniunkturalnego...
3.
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do grudnia 2018 r.
Statystyki eksperymentalne / Gospodarka. Przedsiębiorczość. Finanse publiczne
01.03.2019 - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach prac statystyki eksperymentalnej, prowadzi badania dotyczące identyfikacji mechanizmów i przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce. Związane jest to z faktem, że zagadnienie badania cyklu koniunkturalnego...
4.
26.02.2019 - Praca badawcza ma na celu zastosowanie i przetestowanie – w formie ankietowego badania pilotażowego – zasad metodycznych ankietowego badania mobilności komunikacyjnej oraz ich aktualizację w oparciu o nowe źródła wiedzy zarówno międzynarodowe (Eurostat), jak i krajowe (środowiska naukowe). Badanie...
5.
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do listopada 2018 r.
Statystyki eksperymentalne / Gospodarka. Przedsiębiorczość. Finanse publiczne
30.01.2019 - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach prac statystyki eksperymentalnej, prowadzi badania dotyczące identyfikacji mechanizmów i przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce. Związane jest to z faktem, że zagadnienie badania cyklu koniunkturalnego...
6.
16.01.2019 - Szanowni Państwo, W związku z artykułem „Nikt nie wie, ilu jest Polaków. Nikomu nie opłaca się zmieniać sposobu liczenia” opublikowanym 11-13.01. 2019 r. w Dzienniku Gazeta Prawna przedstawiamy wyjaśnienia i komentarz opracowane przez ekspertów Departamentu Badań Demograficznych GUS: cyt. „Nikomu...
7.
28.09.2018 - Opracowanie niniejsze zawiera informację o osobach starszych przygotowaną w oparciu o najnowsze dostępne wyniki badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w ramach Programu badań statystycznych statystyki publicznej bądź w oparciu o dane zbiorcze opracowywane w GUS na podstawie...
8.
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do czerwca 2018 r.
Statystyki eksperymentalne / Gospodarka. Przedsiębiorczość. Finanse publiczne
30.08.2018 - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach prac statystyki eksperymentalnej, prowadzi badania dotyczące identyfikacji mechanizmów i przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce. Związane jest to z faktem, że zagadnienie badania cyklu koniunkturalnego...
9.
Zeszyt metodologiczny. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności
Obszary tematyczne / Rynek pracy / Zasady metodyczne, Rocznik Pracy
31.07.2018 - Przekazujemy Państwu zeszyt metodologiczny poświęcony w całości Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności oraz towarzyszącym mu tematycznym badaniom modułowym. Opracowaniem tym rozpoczynamy cykl publikacji poświęconych opisowi metod badań statystycznych z obszaru rynku pracy, stanowiących...
10.
Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2016 r.
Obszary tematyczne / Zdrowie / Zdrowie
19.07.2018 - Wyniki cyklicznego dobrowolnego ankietowego badania reprezentacyjnego realizowanego na próbie gospodarstw domowych objętych badaniami budżetów gospodarstw domowych wraz z uwagami metodologicznymi i szerokim komentarzem analitycznym. Informacje m.in. o samoocenie stanu zdrowia i stopniu...
11.
13.07.2018 - II Kongres Statystyki Polskiej - 10-12 lipca 2018 r. Trzy dni, 32 sesje tematyczne i prawie pół tysiąca uczestników. II Kongres Statystyki Polskiej w opinii naszych gości był wielkim sukcesem pod względem organizacyjnym, merytorycznym, jak również networkingowym. Pierwszy dzień Kongresu 10 lipca...
12.
01.12.2017 - Badanie kondycji gospodarstw domowych (KGD) - GRUDZIEŃ 2017 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 4 do 13 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie reprezentacyjne kondycji gospodarstw domowych (postaw konsumentów). Celem badania jest uzyskanie...
13.
27.07.2017 - W dniach od 11 do 25 sierpnia 2017 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: >> Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku (formularz R-r-zb) Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych...
14.
29.06.2017 - Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 do 20 lipca 2017 r. na terenie całego kraju w wylosowanych mieszkaniach zostanie przeprowadzone badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach. Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i...
15.
Jakość życia osób starszych w Polsce
Obszary tematyczne / Warunki życia / Dochody, wydatki i warunki życia ludności
08.05.2017 - Prezentujemy Państwu wybrane informacje na temat jakości życia osób starszych w Polsce. W obliczu występującego w krajach europejskich zjawiska określanego jako starzenie się społeczeństw, badanie poszczególnych obszarów dotyczących warunków życia osób starszych ma szczególne znaczenie dla...
16.
04.05.2017 - Badanie kondycji gospodarstw domowych MAJ 2017 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 8 do 17 maja 2017 r. - na terenie całego kraju - zostanie przeprowadzone badanie reprezentacyjne kondycji gospodarstw domowych (postaw konsumentów). Celem badania jest uzyskanie wskaźników...
17.
Terytorialne zróżnicowanie jakości życia w Polsce w 2015 r.
Obszary tematyczne / Warunki życia / Dochody, wydatki i warunki życia ludności
14.03.2017 - Publikacja „Terytorialne zróżnicowanie jakości życia w Polsce w 2015 r.” oparta jest na wynikach wieloaspektowego ankietowego Badania spójności społecznej (BSS), zrealizowanego przez GUS w pierwszej połowie 2015 r. Zawiera ona informacje dotyczące ważnych aspektów jakości życia dla szesnastu...
18.
ADMIN
Statystyka międzynarodowa / Instytucje/organizacje międzynarodowe / ESS - Europejski System Statystyczny oraz Eurostat / Wizja Europejskiego Systemu Statystycznego do roku 2020 / Projekty Wizji ESS 2020
17.10.2016 - Administracyjne źródła danych (Administrative Data Sources) – ADMIN to projekt, który doprowadzić ma do zwiększenia wykorzystania źródeł administracyjnych oraz do promowania jakości statystyk wyprodukowanych z zastosowaniem tych źródeł. Cel ten ma zostać osiągnięty miedzy innymi poprzez poprawę...
19.
03.10.2016 - Opracowanie niniejsze zawiera informację o osobach starszych przygotowaną w oparciu o najnowsze dostępne wyniki badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej bądź w oparciu o dane zbiorcze opracowywane w GUS na podstawie...
20.
Dni otwarte w GUS
Aktualności
18.03.2015 - Z okazji przypadającego 9 marca Dnia Statystyki Polskiej, Departament Informacji zorganizował dni otwarte w Głównym Urzędzie Statystycznym. Do wspólnego uczczenia naszego święta zaprosiliśmy uczniów warszawskich szkół średnich. Z naszego zaproszenia skorzystało ponad 170 uczniów, którzy odwiedzili...
21.
Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r.
Obszary tematyczne / Zdrowie / Zdrowie
14.01.2015 - Wyniki cyklicznego dobrowolnego ankietowego badania reprezentacyjnego realizowanego na próbie gospodarstw domowych objętych badaniami budżetów gospodarstw domowych wraz z uwagami metodologicznymi i szerokim komentarzem analitycznym. Informacje m.in. o samoocenie stanu zdrowia i stopniu...
22.
05.11.2014 - W pierwszym kwartale 2014 r. przeprowadzone zostało po raz 7 cykliczne badanie ankietowe „Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych”1. Dotyczyło ono szerokiej problematyki zrealizowanego przez gospodarstwa domowe popytu na usługi opieki zdrowotnej w 2013 r. Wyniki badania uogólniono na całą...
23.
23.10.2014 - W dniach od 3 do 20 listopada 2014 r. na terenie całej Polski ankieterzy statystyczni przeprowadzać będą badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych (formularz R-r-pw) w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych. Udział w badaniu mogą Państwo wziąć poprzez: samodzielne wypełnienie formularza...
24.
Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 r.
Obszary tematyczne / Kultura. Turystyka. Sport / Turystyka
18.09.2014 - Uczestnictwo w turystyce w okresie od 1 X 2012 r. do 30 IX 2013 r. oraz wydatki gospodarstw domowych na turystykę i wypoczynek. Preferowane sposoby wypoczynku przez członków gospodarstw domowych, zrealizowane podróże poza miejsce zamieszkania wg rodzaju podróży, celów, organizatorów, środków...
25.
31.12.2013 - Praca ma na celu stworzenie podstawowych i jednolitych założeń metodologicznych do prowadzenia ankietowego badania w zakresie mobilności komunikacyjnej ludności. Badanie to może zostać jednym z komponentów Kompleksowego Badania Ruchu realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego. Praca...
26.
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
22.11.2013 - W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki badania przedsiębiorstw niefinansowych wykazujących w bilansach instrumenty finansowe oraz wpływ transakcji tymi instrumentami na wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw. W części ankietowej badania przedsiębiorstwa oceniały swoją...
27.
Jakość życia. Kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce
Obszary tematyczne / Warunki życia / Dochody, wydatki i warunki życia ludności
12.07.2013 - Niniejsza publikacja „Jakość życia. Kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce” zawiera analizę wyników zrealizowanego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) w 2011 roku nowego, wieloaspektowego i kompleksowego badania ankietowego gospodarstw domowych zatytułowanego: „Badanie...
28.
Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r.
Obszary tematyczne / Zdrowie / Zdrowie
16.01.2012 - Wyniki cyklicznego dobrowolnego ankietowego badania reprezentacyjnego realizowanego na próbie gospodarstw domowych objętych badaniami budżetów gospodarstw domowych wraz z uwagami metodycznymi i komentarzem analitycznym. Informacje m.in. o samoocenie stanu zdrowia i stopniu niepełnosprawności...
29.
Jakość życia i spójność społeczna 2011 (wstępna analiza wyników badania ankietowego)
Obszary tematyczne / Warunki życia / Dochody, wydatki i warunki życia ludności
23.09.2011 - Badanie spójności społecznej przeprowadzone w 2011 r. było dobrowolnym, reprezentacyjnym badaniem ankietowym gospodarstw domowych realizowanym techniką bezpośredniego wywiadu z respondentem. Jednostką badania było gospodarstwo domowe oraz jedna wylosowana osoba (w wieku 16 lat i więcej) w danym...
30.
Wyznania Religijne. Stowarzyszenia Narodowościowe i Etniczne w Polsce 2006-2008
Obszary tematyczne / Inne opracowania / Wyznania Religijne
24.08.2010 - W sierpniu 2010r. ukazała się kolejna edycja publikacji pt. „Wyznania religijne i stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2006-2008”,[1] wydawanej cyklicznie przez GUS co 3-4 lata. Opracowanie składa się z dwóch odrębnych części, z których jedna zawiera informacje o kościołach i...
31.
Badanie dochodów i warunków życia 2005*
Obszary tematyczne / Warunki życia / Dochody, wydatki i warunki życia ludności
21.12.2006 - * prezentowane w tekście dane mają charakter wstępny W 2005 r. po raz pierwszy we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej zrealizowane zostało współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej badanie dochodów i warunków życia ludności, zwane według skróconej z języka angielskiego nazwy...
32.
Migracje długookresowe ludności w latach 1989-2002
Spisy Powszechne / Narodowe Spisy Powszechne / Narodowy Spis Powszechny 2002 - wyniki
30.11.2004 - Wyniki badania długookresowego (trwających co najmniej 1 rok) migracji wewnętrznych i zagranicznych ludności, jakie miały miejsce w latach 1989-2002 – na podstawie przeprowadzonego przy spisie pełnego badania ankietowego „Ankieta Migracyjna 2002”. Określenie faktycznych rozmiarów i natężenia...
33.
Powszechny Spis Rolny
Promocja / Powszechny Spis Rolny
Dzienniczek Spisowy Ucznia W województwie lubelskim w gminie Terespol wytypowano 2 szkoły w celu przeprowadzenia akcji edukacyjno-informacyjnej: Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach, Publiczne Gimnazjum, Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach, Liceum Ogólnokształcące. Dnia 25...
34.
Co to jest statystyka publiczna?
Edukacja statystyczna / Co to jest statystyka publiczna?
Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami na temat statystyki publicznej. Statystyka publiczna – co to jest? Służby statystyki publicznej – kim jesteśmy? Na czym polega nasza praca? Jakie dane zbieramy? Jak udostępniamy dane? Z kim współpracujemy? Jakimi zasadami się kierujemy? A...
35.
Nowa zakładka
Edukacja statystyczna / Co to jest statystyka publiczna? / Nowa zakładka
Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami na temat statystyki publicznej. 1. Statystyka publiczna – co to jest? 2. Służby statystyki publicznej – kim jesteśmy? 3. Na czym polega nasza praca? 4. Jakie dane zbieramy? 5. Jak udostępniamy dane? 6. Z kim współpracujemy? 7. Jakimi...
36.
Wydarzenia
Edukacja statystyczna / Wydarzenia
Jesień ze statystyką W październiku i listopadzie 2018 r. Urząd Statystyczny we Wrocławiu we współpracy z Wydziałem Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z wrocławskim Oddziałem Narodowego Banku Polskiego, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony...
37.
Konkursy
Edukacja statystyczna / Wydarzenia / Konkursy
Laureaci „Konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki” 18 marca 2019 r. podczas konferencji zorganizowanej w Łodzi z okazji Dnia Statystyki Polskiej pt. „230 lat statystyki publicznej w Polsce” zostali ogłoszeni laureaci „Konkursu pod patronatem Prezesa GUS na...
38.
Konsultacje społeczne
Spisy Powszechne / NSP 2011 / Konsultacje społeczne
W ramach konsultacji społecznych projekt został przesłany do przewodniczących: NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, a także do Business Center Club – Związku Pracodawców, Związku Powiatów Polskich, Federacji Związków Gmin i Powiatów RP,...
39.
Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
Celem pracy jest uzyskanie nowych wskaźników oraz opracowanie metodologii badań statystycznych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz budownictwa mieszkaniowego. Streszczenie raportu Tablice wynikowe Prezentacja Raport Celem pacy jest zaprojektowanie systemu pozyskiwania i...
40.
Archiwum
Edukacja statystyczna / Wydarzenia / Archiwum
2017 Zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 oraz IX Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy W dniach 5 i 6 grudnia 2017 r. pracownice Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadziły zajęcia edukacyjne łącznie dla 32 uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej nr 66 oraz dla 30 uczniów...
41.
Monitorowanie obszaru usług publicznych oraz transportu
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2016-2018 / Badania / Monitorowanie obszaru usług publicznych oraz transportu
Praca badawcza ma na celu zastosowanie i przetestowanie – w formie ankietowego badania pilotażowego – zasad metodycznych ankietowego badania mobilności komunikacyjnej oraz ich aktualizację w oparciu o nowe źródła wiedzy zarówno międzynarodowe (Eurostat), jak i krajowe (środowiska naukowe). Badanie...
42.
Statystyka dla polityki spójności
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2016-2018 / Promocja i upowszechnianie / Statystyka dla polityki spójności
W okresie od października do grudnia 2018 r. w Głównym Urzędzie Statystycznym odbył się cykl pięciu seminariów pn. „Statystyka dla polityki spójności”, który poświęcony był zaprezentowaniu wyników prac badawczych wspomagających proces programowania, monitorowania i ewaluacji polityki spójności...
43.
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych – SSI-10G, SSI-10I
Badania gospodarstw domowych i rolnicze / Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych – SSI-10G, SSI-10I
Szanowni Państwo! W terminie od 18 marca do 31 maja 2019 roku na terenie całego kraju realizowane będzie badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych - SSI-10G oraz SSI-10I. Wykorzystanie ICT w gospodarstwach domowych jest badaniem ankietowym,...
44.
Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach 1-20.04.2019 r.
Badania gospodarstw domowych i rolnicze / Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach 1-20.07.2019 r.
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 do 20 kwietnia 2019 roku na terenie całego kraju w wylosowanych mieszkaniach zostanie przeprowadzone badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach. Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i...

Pliki 200

1.
pdf Społeczne badania ankietowe w 2015 r.
Badania gospodarstw domowych i rolnicze / Materiały informacyjno-promocyjne
/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/materialy-informacyjno-promocyjne/
2.
pdf Rolnicze badania ankietowe w 2015 r.
Badania gospodarstw domowych i rolnicze / Materiały informacyjno-promocyjne
/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/materialy-informacyjno-promocyjne/
4.
pdf streszczenie_raportu_badanie_mobilnosci_transportowej.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2016-2018 / Badania / Monitorowanie obszaru usług publicznych oraz transportu
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2016-2018/badania/uslugi-publiczne/
5.
pdf Plakat promujący badanie
Badania gospodarstw domowych i rolnicze / Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach 1-20.07.2019 r.
/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/uczestnictwo-mieszkancow-polski-rezydentow-w-podrozach-1-20072019-r/
10.
pdf raport_badanie_mobilnosci_transportowej.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2016-2018 / Badania / Monitorowanie obszaru usług publicznych oraz transportu
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2016-2018/badania/uslugi-publiczne/
11.
pdf prezentacje_zasady_metodologiczne.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
14.
pdf streszczenie_raportu_gospodarka_senioralna_w_polsce.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2016-2018 / Badania / Monitorowanie obszaru rynku pracy i wykluczenia społecznego
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2016-2018/badania/rynek-pracy-ubostwo-i-wykluczenie-spoleczne/
18.
pdf 2._prezentacja_popt_mobilnosc_transportowa.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2016-2018 / Badania / Monitorowanie obszaru usług publicznych oraz transportu
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2016-2018/badania/uslugi-publiczne/
19.
pdf prezentacja_infrastruktua_komunalna.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Inne prace badawcze
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/inne-prace-badawcze/
48.
pdf streszczenie_rozwoj_przedsiebiorczosci_w_sektorze_msp.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2016-2018 / Badania / B+R, innowacyjność oraz ICT
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2016-2018/badania/badania-i-rozwoj-innowacyjnosc/
56.
pdf prezentacja_planowanie_przestrzenne.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
57.
pdf 5._prezentacja_popt_rozwoj_przedsiebiorczosci_msp.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2016-2018 / Badania / B+R, innowacyjność oraz ICT
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2016-2018/badania/badania-i-rozwoj-innowacyjnosc/
60.
doc streszczenie_raportu_ict.doc
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z obszaru B+R oraz innowacyjności
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-br-oraz-innowacyjnosci/
66.
96.
97.
99.
pdf Informacja prasowa – Do drzwi puka ankieter
Badania gospodarstw domowych i rolnicze / Materiały informacyjno-promocyjne
/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/materialy-informacyjno-promocyjne/
105.
pdf raport_zasady_metodologiczne-mobilnosc.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
130.
docx streszczenie_raportu_plan.docx
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
131.
pdf streszczenie_technologie_niskoemisyjnego_transportu.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2016-2018 / Badania / Monitorowanie obszaru usług publicznych oraz transportu
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2016-2018/badania/uslugi-publiczne/
132.
pdf prezentacja_popt_rewitalizacja_na_poziomie_gmin.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2016-2018 / Badania / Monitorowanie obszarów funkcjonalnych oraz dostępności terytorialnej
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2016-2018/badania/monitorowanie-obszarow-funkcjonalnych-oraz-dostepnosci-terytorialnej/
133.
pdf gospodarka_odpadami_komunalnymi_na_poziomie_gmin_i_rgok-streszczenie.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2016-2018 / Badania / Monitorowanie obszarów funkcjonalnych oraz dostępności terytorialnej
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2016-2018/badania/monitorowanie-obszarow-funkcjonalnych-oraz-dostepnosci-terytorialnej/
136.
pdf raport_planowanie_przestrzenne.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
156.
pdf raport_rozwoj_przedsiebiorczosci_w_sektorze_msp.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2016-2018 / Badania / B+R, innowacyjność oraz ICT
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2016-2018/badania/badania-i-rozwoj-innowacyjnosc/
157.
pdf wiadomosci_statystyczne_05_2019.pdf
Czasopisma naukowe / Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician / Archiwum
/czasopisma/wiadomosci-statystyczne/archiwum/wiadomosci-statystyczne-nr-52019-696,7,55.html
158.
169.
pdf 3._prezentacja_popt_dojazdy_uczniow_do_szkol.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2016-2018 / Badania / Monitorowanie obszarów funkcjonalnych oraz dostępności terytorialnej
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2016-2018/badania/monitorowanie-obszarow-funkcjonalnych-oraz-dostepnosci-terytorialnej/
171.
pdf Spisy powszechne w Polsce w zbiorach CBS
Spisy Powszechne / Narodowe Spisy Powszechne / Spisy powszechne w zbiorach Centralnej Biblioteki Statystycznej
/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/spisy-powszechne-w-zbiorach-centralnej-biblioteki-statystycznej/
172.
docx streszczenie_raportu_infrastruktura.docx
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Inne prace badawcze
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/inne-prace-badawcze/
173.
pdf publikacja_badania_podrozy.pdf
Współpraca Rozwojowa / Działalność GUS w ramach projektów współpracy rozwojowej w podziale na lata
/wspolpraca-rozwojowa/projekty/rok-2017,6,1.html
179.
pdf raport_technologie_niskoemisyjnego_transportu.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2016-2018 / Badania / Monitorowanie obszaru usług publicznych oraz transportu
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2016-2018/badania/uslugi-publiczne/
188.
pdf wiadomosci_statystyczne_03_2016.pdf
Czasopisma naukowe / Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician / Archiwum
/czasopisma/wiadomosci-statystyczne/archiwum/wiadomosci-statystyczne-nr-32016-658,7,12.html
195.
pdf prezentacja_zdrowie.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
196.
pdf 4._prezentacja_popt_technologie_niskoemisyjnego_transportu_miejskiego.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2016-2018 / Badania / Monitorowanie obszaru usług publicznych oraz transportu
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2016-2018/badania/uslugi-publiczne/
Do góry

Newsletter