W dniach od 3 do 20 listopada 2014 r. na terenie całej Polski ankieterzy statystyczni przeprowadzać będą badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych  (formularz R-r-pw) w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych.

Udział w badaniu mogą Państwo wziąć poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 03 – 05 listopada 2014 r., formularz jest dostępny na stronie: : https://rolnictwo.stat.gov.pl
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 06 – 20 listopada 2014 r.
  • bezpośrednią rozmowę z ankieterem statystycznym w dniach  06 – 20 listopada 2014 r.

 

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2014/index.htm. Tożsamość teleankietera i ankietera można potwierdzić dzwoniąc na bezpłatny numer infolinii: 800 800 800.