Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komentarz do stwierdzeń prezentowanych w audycji „Poranek” w TOK FM 5.04.2019 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
05.04.2019

Podstawą stwierdzeń  prezentowanych  w audycji „Poranek” w  TOK FM dotyczących nierówności dochodowych w Polsce i w Europie były wyniki raportu „How unequal is Europe? Evidence from distributional National Accounts 1980-2017”opracowanego przez jeden z zespołów  ekspertów zajmujących się tą problematyką z World Inequality Lab (Thomas Blanchet, Lucas Chancel, Amory Gethi  z World Inequality Lab). Jak zaznaczyli we wnioskach sami autorzy tego raportu, prezentowane przez nich wyniki  dotyczące sytuacji dochodowej w Europie opracowane zostały w oparciu o nową, autorską metodę, która polega m.in. na połączeniu ze sobą danych pochodzących z różnych źródeł:  informacji z systemu podatkowego, danych z rachunków narodowych oraz z  badań  ankietowych.


Zgodnie z ustaleniami na poziomie Unii Europejskiej, w Polsce i w pozostałych krajach członkowskich, podstawowym źródłem porównywalnych danych na temat nierówności dochodowych w krajach Unii jest zharmonizowane  Europejskie Badanie Dochodów i Warunków Życia  (tzw. EU-SILC), a wiodącymi wskaźnikami w zakresie nierównomierności rozkładu dochodów są: wskaźnik Giniego oraz wskaźnik zróżnicowania kwintylowego. Wskaźniki te obliczane są przez GUS i Eurostat według spójnej metodologii.

Z badania EU-SILC  2017 wynika, że wartość wskaźnika Giniego dla Polski wynosiła 29,2 podczas gdy w innych  krajach Unii Europejskiej wahała się w tym czasie w przedziale od 23,2 w Słowacji do 40,2 w Bułgarii (teoretyczna wartość wskaźnika waha się od  0 do 100). Jest oczywiste, że  ograniczenie opisu zróżnicowań społecznych jedynie do wskaźnika Giniego nie oddaje pełnego obrazu sytuacji społecznej. Stąd też w badaniach i ogólnie dostępnych opracowaniach GUS uwzględniane  są różne aspekty szeroko rozumianej jakości życia oraz sytuacji ekonomicznej.


Nawiązując do wypowiedzi redaktora prowadzącego audycję „Poranek” (TOK FM), kwestionujących wyniki badań GUS dotyczących nierówności  społecznych, wyraźnie chcemy podkreślić, że metodologia prowadzonych przez GUS badań oraz  analiz jest ogólnie dostępna i opisana w publikacjach  prezentujących wyniki poszczególnych badań. Metodologia badania EU-SILC i ostatnio opublikowane wyniki dostępne są na stronie:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/dochody-i-warunki-zycia-ludnosci-polski-raport-z-badania-eu-silc-2017,6,11.html

 

Karolina Dawidziuk
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS

Do góry

Newsletter