Z wielkim żalem żegnamy Władysława Wiesława Łagodzińskiego – socjologa i statystyka, związanego z Głównym Urzędem Statystycznym od 1968 roku.  W latach 1993-2004 oraz 2006-2011 pełnił funkcję rzecznika prasowego Prezesa GUS. Był dyrektorem Departamentu Informacji, pełnił również funkcję Radcy Prezesa GUS.

Był przewodniczącym Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego (PTS), pełnił również funkcję wiceprezesa Rady Głównej PTS.

Był autorem wielu książek, publikacji i artykułów, analiz i ekspertyz oraz organizatorem wielu badań ankietowych GUS m.in. gospodarstw domowych, uczestnictwa w kulturze oraz warunków życia i potrzeb młodzieży. Prace prowadził m.in. dla Sejmu, Senatu czy ministerstw i organów centralnych. Był także współautorem i inicjatorem cyklu badań "Diagnoza społeczna". W 2003 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Całe swoje życie związał ze statystyką  publiczną.

Odszedł w wieku 83 lat.