Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2020 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.03.2020

Według wstępnych danych w  lutym 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 0,1%  a  w porównaniu  ze styczniem 2020 r. spadły o 0,2%.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2020 r. spadły o 0,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największy spadek cen odnotowano w górnictwie  i wydobywaniu o 1,1%, w tym w górnictwie rud metali o 2,2%  i  w  wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)  o 0,3%. Ceny w  przetwórstwie przemysłowym obniżyły się o 0,3%. Najbardziej spadły ceny  w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 5,7%). Spadły także ceny w produkcji: odzieży (o 0,4%), metali (o 0,3%), artykułów spożywczych, wyrobów farmaceutycznych (po 0,2%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, chemikaliów i wyrobów chemicznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, mebli (po 0,1%).
Ceny w poligrafii  i reprodukcji zapisanych nośników informacji, produkcji urządzeń elektrycznych pozostały  na  poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. Wzrost cen odnotowano natomiast w produkcji m.in.: napojów, wyrobów z metali (po 0,1%), skór i wyrobów skórzanych,  wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 0,2%), papieru i wyrobów z papieru, maszyn i urządzeń (po 0,3%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,4%), wyrobów tekstylnych (o 0,5%), wyrobów tytoniowych, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,6%). Podniesiono ceny w  sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja  o 0,3% oraz w sekcji wytwarzanie  i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 0,7%.


Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter