Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2019 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.02.2019

Według wstępnych danych w styczniu 2019 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu  były wyższe w porównaniu z grudniem 2018 r. o 0,2%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 2,2%.

 

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2019 r. były o 0,2% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Wzrosły ceny w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 1,4%, górnictwo i wydobywanie o 0,5% oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja o 0,3%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe pozostały na niezmienionym poziomie. Wśród działów tej sekcji największy wzrost cen zanotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej oraz w produkcji wyrobów tytoniowych  (po 0,9%). Podniesiono również ceny m.in. w produkcji wyrobów tekstylnych, wyrobów farmaceutycznych (po 0,8%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,5%), produkcji metali (o 0,4%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,3%), mebli (o 0,2%), papieru i wyrobów z papieru, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,1%). Ceny wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Spadły natomiast ceny w produkcji: odzieży, urządzeń elektrycznych (po 0,1%), artykułów spożywczych, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, wyrobów z metali, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,2%), skór i wyrobów skórzanych (o 0,3%), napojów, chemikaliów i wyrobów chemicznych (po 0,4%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,7%).      

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter