Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.02.2016

Według wstępnych danych w styczniu 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 1,2% w porównaniu ze styczniem 2015 r. Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej – o 0,7%.


 Wyszczególnienie

XII 2015

I-XII 2015

I 2016

XI 2015=100

analogiczny okres
2014=100

I 2015=100

XII 2015=100

 WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM

99,8

99,2

97,8

98,8

99,5

Górnictwo i wydobywanie

99,0

92,9

96,1

91,6

96,1

Przetwórstwo przemysłowe

99,8

99,3

97,4

99,1

99,7

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa)

100,0

100,0

100,7

98,3

98,8

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa)

100,1*

100,6*

101,2

100,5

100,5

 WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM

99,9

99,1

99,5

99,3

99,9

 

a) Nazwa skrócona według PKD 2007

* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter