Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.05.2014

Wyszczególnienie

III 2014

IV 2014

I-IV 2014

II 2014 =100

analogiczny okres 2013=100

III 2014
=100

XII 2013
=100

I-IV 2013 =100

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM

99,8

98,7

99,3

99,9

99,6

98,9

Górnictwo i wydobywanie

97,7*

90,2*

93,2

99,3

96,8

91,6

Przetwórstwo przemysłowe

99,8*

98,9

99,4

99,9

99,5

99,1

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa)

100,1

100,9

101,1

100,2

100,9

100,9

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa)

100,3*

100,9*

101,1

100,1

101,0

100,9

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM

99,9

98,5*

98,5

100,0

99,5

98,4


a) Nazwa skrócona według PKD 2007
* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2014 r. były o 0,1% niższe niż w poprzednim miesiącu. Najbardziej spadły ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 0,7%), w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 1,7%, przy wzroście cen w górnictwie rud metali – o 0,2%. Spadek cen zanotowano również w przetwórstwie przemysłowym (o 0,1%), w tym największy w produkcji urządzeń elektrycznych (o 0,8%). Spadły także ceny m.in. produkcji metali (o 0,7%), wyrobów z metali, maszyn i urządzeń, mebli, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (po 0,4%), wyrobów farmaceutycznych, skór i wyrobów skórzanych (po 0,2%), artykułów spożywczych, papieru i wyrobów z papieru, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,1%). Ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Wzrosły natomiast ceny m.in. produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, wyrobów tekstylnych (po 0,1%), wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, odzieży (po 0,2%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, napojów (po 0,3%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,4%). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja podniesiono o 0,1%, a w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 0,2%.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter