Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2019 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.12.2019

Według wstępnych danych w  listopadzie  2019 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu  były niższe w porównaniu  z ubiegłym miesiącem o 0,2%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku spadły o 0,1%.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2019 r. były niższe o 0,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Ceny w  przetwórstwie przemysłowym obniżyły się  również o 0,2%. Największy spadek cen zanotowano w produkcji metali  (o 1,9%). Spadły również ceny w produkcji m.in.: koksu i produktów rafinacji ropy naftowej  (o 1,0%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,9%), papieru  i wyrobów  z papieru, chemikaliów  i wyrobów  chemicznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,5%), wyrobów  z gumy i  tworzyw sztucznych, wyrobów  z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 0,4%), skór i wyrobów skórzanych, mebli (po 0,2%), wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów z metali, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,1%).

Ceny produkcji  wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny pozostały na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Wzrosły natomiast ceny w produkcji m.in.: maszyn i urządzeń (o 0,1%), artykułów spożywczych, napojów, urządzeń elektrycznych (po 0,2%), wyrobów tytoniowych, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,3%), wyrobów farmaceutycznych (o 0,6%). Spadły ceny w  wytwarzaniu i zaopatrywaniu  w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 0,1%. Ceny  w górnictwie  i wydobywaniu pozostały na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu, przy czym  odnotowano spadek cen w  wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 0,4% wobec  wzrostu w górnictwie rud metali o 0,4%. Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja podniesiono o 0,1%.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter