Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
18.08.2017

Według wstępnych danych w lipcu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 2,2% w porównaniu z lipcem 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,3%. W okresie styczeń–lipiec 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 3,4% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. (kiedy notowano spadek - o 1,0%), a ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 0,3% (spadek w ub. roku - o 0,6%).Wyszczególnienie

VI 2017

VII 2017

I-VII 2017

V 2017=100

analogiczny okres 2016=100

VI 2017=100

XII 2016=100

I-VII 2016=100

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM

99,6

101,8

102,2

100,3

99,4

103,4

Górnictwo i wydobywanie

96,3

118,6*

118,0

102,9

96,0

125,0

Przetwórstwo przemysłowe

99,7

101,2

101,6

100,2

99,4

102,8

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa)

100,1

100,4

100,8

100,0

100,8

100,3

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa)

99,9*

102,7

102,5

100,1

101,0

103,0

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM

100,0*

100,3*

100,3

100,1

100,1

100,3


a) Nazwa skrócona według PKD 2007

* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter