Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.01.2018

Według wstępnych danych w grudniu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 0,3% w porównaniu z grudniem 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 1,4%. W okresie styczeń–grudzień 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,9% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. (kiedy notowano spadek - o 0,1%), a ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,6% (spadek w ub. roku - o 0,4%).


 Wyszczególnienie

XI 2017

XII 2017

I-XII 2017

X 2017=
=100

analogiczny okres 2016=
=100

XI 2017=
=100

I-XII 2016=
=100

 WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM

100,0*

101,8

100,3

99,7

102,9

Górnictwo i wydobywanie

99,9*

104,9*

99,1

99,2

119,4

Przetwórstwo przemysłowe

100,1

101,8*

100,5

99,7

102,4

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa)

99,6*

99,5*

99,4

99,9

100,2

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa)

99,8*

102,0*

101,4

100,1

102,7

 WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM

100,3

101,2*

101,4

100,2

100,6

a) Nazwa skrócona według PKD 2007
* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter