Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.04.2015

Według wstępnych danych w marcu 2015 r ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 2,4% w porównaniu z marcem 2014 r Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,3% W okresie styczeń–marzec 2015 r ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,6% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r (kiedy również notowano spadek - o 1,2%), a ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,4% (spadek w ub roku - o 1,6%)

Wyszczególnienie

II 2015

III 2015

I-III 2015

I 2015=100

analogiczny okres 2014=100

II 2015=
=100

XII 2014= =100

I-III 2014= =100

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM

99,9*

97,2*

97,6

100,2

100,0

97,4

Górnictwo i wydobywanie

100,8*

97,1*

101,5

102,1

100,3

98,0

Przetwórstwo przemysłowe

99,8*

96,6*

96,9

100,1

99,8

96,7

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa)

100,1

101,2

101,2

100,1

100,7

101,2

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa)

99,9

101,3

101,1

100,0

100,4

101,2

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM

99,9

99,6

99,7

100,0

99,8

99,6

a) Nazwa skrócona według PKD 2007
* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter