Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
18.07.2018

Według wstępnych danych w czerwcu 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,3% wyższe w porównaniu z majem 2018 r., szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w czerwcu br. wzrosły o 0,4% w porównaniu z miesiącem poprzednim.

Według wstępnych danych w czerwcu 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 3,7% w porównaniu z czerwcem 2017 r. Wzrost cen odnotowano także w produkcji budowlano-montażowej – o 2,8%. W okresie styczeń–czerwiec 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 1,4% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. (kiedy notowano wzrost – o 3,6%), a ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 2,1% (wzrost w ub. roku - o 0,3%).


Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2018 r. były o 0,3% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Najbardziej wzrosły ceny w górnictwie i wydobywaniu o 1,2%, w tym w górnictwie rud metali – o 3,0% raz w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 0,1%. Podniesiono również ceny w przetwórstwie przemysłowym o 0,3%, w tym w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 1,1%), metali oraz wyrobów farmaceutycznych (po 1,0%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 0,8%), artykułów spożywczych, wyrobów tytoniowych (po 0,6%), chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,4%), mebli, odzieży, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 0,3%), produkcji wyrobów z metali, urządzeń elektrycznych, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,2%). Ceny w produkcji maszyn i urządzeń ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Spadły natomiast ceny m.in. w produkcji wyrobów tekstylnych (o 0,2%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,3%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,4%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,6%),  napojów (o 0,7%). Wzrost cen zanotowano również w sekcjach:  wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja po 0,2%.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter