Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.04.2017

Według wstępnych danych w marcu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 4,7% w porównaniu z marcem 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,3%. W okresie styczeń–marzec 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 4,4% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. (kiedy notowano spadek o 1,5%), a ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,3% (spadek w ub. roku o 0,7%).
 

 

Wyszczególnienie

II 2017

III 2017

I-III 2017

I 2017= =100

analogiczny okres 2016=100

II 2017=
=100

XII 2016= =100

I-III 2016= =100

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM

100,1*

104,5*

104,7

99,9

100,3

104,4

Górnictwo i wydobywanie

101,5*

130,2*

128,9

100,2

101,3

129,3

Przetwórstwo przemysłowe

100,0*

103,9*

104,2

99,9

100,2

103,8

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa)

100,5*

100,0*

99,9

99,8

100,3

99,7

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa) 

100,1

103,3*

103,2

100,2

100,8

103,3

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM

99,9*

100,3

100,3

100,0

99,9

100,3a) Nazwa skrócona według PKD 2007
* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter