Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2020 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.04.2020

Według wstępnych danych w  marcu 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły zarówno w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, jak i w stosunku do lutego 2020 r. po 0,5%.

Największy spadek cen odnotowano w górnictwie  i wydobywaniu o 2,4%, w tym w górnictwie rud metali o 6,7%  wobec wzrostu w  wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)  o 0,8%.  

Ceny w  przetwórstwie przemysłowym obniżyły się o 0,5%. Najbardziej spadły ceny  w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 16,7%). Obniżyły się także ceny w produkcji wyrobów tytoniowych (o 0,2%). Ceny w produkcji napojów pozostały  na  poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. Wzrost cen odnotowano natomiast w produkcji m.in.: wyrobów tekstylnych (o 0,2%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,3%), skór i wyrobów skórzanych, chemikaliów i wyrobów chemicznych, urządzeń elektrycznych (po 0,4%), papieru i wyrobów z papieru, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,5%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, wyrobów z metali, maszyn i urządzeń, mebli (po 0,6%), odzieży, poligrafii  i reprodukcji zapisanych nośników informacji, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,7%), wyrobów farmaceutycznych (o 0,8%), artykułów spożywczych (o 0,9%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 1,0%), metali (o 1,3%).

Ceny w sekcji wytwarzanie  i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę pozostały na  poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem.  Ceny w  sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami;  rekultywacja  podniesiono o 0,4%.


Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter