Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.09.2016

Według wstępnych danych w sierpniu 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 0,1% w porównaniu z sierpniem 2015 r. Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,2%. W okresie styczeń–sierpień 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,9% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. (kiedy również notowano spadek - o 2,3%), a ceny produkcji budowlano-montażowej niższe o 0,6% (spadek w ub. roku - o 0,4%).

Wyszczególnienie

VII 2016

VIII 2016

I-VIII 2016

VI 2016=100

analogiczny okres 2015=100

VII 2016=100

XII 2015=100

I-VIII 2015=100

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM

99,9

99,5*

99,9

99,7

100,1

99,1

Górnictwo i wydobywanie

103,4*

99,0*

99,7

99,0

100,0

93,4

Przetwórstwo przemysłowe

99,8

99,8

100,2

99,7

100,3

99,5

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, parę
wodną i gorącą wodęa)

99,5*

97,0*

97,4

100,1

98,1

97,5

Dostawa wody; gospodarowanie
ściekami i odpadami; rekultywacjaa)

100,2

101,2

101,2

100,1

102,0

101,0

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM

100,1

99,6

99,8

100,1

100,0

99,4

a) Nazwa skrócona według PKD 2007
* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter