Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.12.2016

Według wstępnych danych w listopadzie 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 1,7% w porównaniu z listopadem 2015 r. Ceny produkcji budowlano-montażowej ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w listopadzie 2015 r. W okresie styczeń–listopad 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,5% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. (kiedy również notowano spadek - o 2,3%), a ceny produkcji budowlano-montażowej niższe o 0,4% (spadek w ub. roku - o 0,5%).

 

Wyszczególnienie

X 2016

XI 2016

I-XI 2016

IX 2016=100

analogiczny okres 2015=100

X 2016=100

XII 2015=100

I-XI 2015=100

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM

100,5

100,6

101,7

101,1

101,9

99,5

Górnictwo i wydobywanie

101,2*

97,7*

117,2

117,8

118,3

96,4

Przetwórstwo przemysłowe

100,5

100,9

101,3

100,4

101,5

99,8

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa)

100,0

98,2*

98,0

99,9

98,0

97,6

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa)

100,2

102,3

102,6

100,2

102,5

101,3

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM

100,0*

99,9

100,0

100,1

100,1

99,6


a) Nazwa skrócona według PKD 2007

* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter