Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2019 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
22.11.2019

Według wstępnych danych w październiku 2019 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 0,4%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku spadły o 0,1%.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2019 r. były niższe o 0,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Spadki cen zanotowano w większości sekcji przemysłu. Najbardziej spadły ceny w górnictwie i wydobywaniu o 0,7%, w tym w górnictwie rud metali o 1,1% oraz  w  wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 0,7%. W przetwórstwie przemysłowym ceny spadły o 0,5%. Największy spadek cen zanotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 3,0%). Spadły również ceny w produkcji m.in.: metali (o 1,6%), chemikaliów  i wyrobów  chemicznych  (o 0,8%), napojów (o 0,6%), odzieży, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (po 0,5%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,4%), papieru  i wyrobów  z papieru, urządzeń elektrycznych, pozostałego sprzętu transportowego, mebli  (po 0,3%), artykułów spożywczych, wyrobów farmaceutycznych, wyrobów z gumy i  tworzyw sztucznych (po 0,2%), wyrobów  z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, wyrobów z metali (po 0,1%). Ceny produkcji maszyn i urządzeń pozostały na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Wzrosły natomiast ceny w produkcji m.in.: wyrobów tekstylnych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,1%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,3%), wyrobów tytoniowych, skór i wyrobów skórzanych  (po 0,6%). Spadły również ceny w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 0,4%. Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja podniesiono o 0,1%.


Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter