Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.10.2014

Wyszczególnienie

VIII 2014

IX 2014

I-IX 2014

VII 2014= =100

analogiczny okres 2013=100

VIII 2014=
=100

XII 2013= =100

I-IX 2013= =100

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM

100,3

98,5

98,4

100,1

99,5

98,6

Górnictwo i wydobywanie

99,8*

97,6*

97,9

100,5

99,6

94,2

Przetwórstwo przemysłowe

100,3

98,2

98,1

100,0

99,2

98,6

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa)

100,0

101,1

101,2

100,1

101,2

101,0

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa)

100,1*

101,5*

101,3

100,3

101,6

101,0

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM

100,0

99,1

99,2

100,0

99,4

98,7


a) Nazwa skrócona według PKD 2007
* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2014 r. były o 0,1% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Wzrost cen zanotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 0,5%), w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (o 1,2%), przy spadku cen w górnictwie rud metali (o 0,3%). W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny podniesiono o 0,3%, a w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 0,1%. Ceny w przetwórstwie przemysłowym ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Wzrosły ceny m.in. w produkcji metali (o 1,1%), pozostałego sprzętu transportowego (o 0,9%), skór i wyrobów skórzanych (o 0,7%), wyrobów farmaceutycznych (o 0,5%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,4%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, wyrobów z metali, wyrobów tekstylnych (po 0,3%), mebli, papieru i wyrobów z papieru, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (po 0,2%). Spadły natomiast ceny m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych, urządzeń elektrycznych, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, odzieży (po 0,1%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, maszyn i urządzeń (po 0,2%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 0,4%), artykułów spożywczych oraz napojów (po 0,6%).

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter