Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.08.2015

Według wstępnych danych w lipcu 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 1,7% w porównaniu z lipcem 2014 r. Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,4%. W okresie styczeń–lipiec 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,3% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. (kiedy również notowano spadek - o 1,3%), a ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,4% (spadek w ub. roku - o 1,4%).

Wyszczególnienie

VI 2015

VII 2015

I-VII
2015

V 2015= =100

analogiczny okres 2014=100

VI 2015=
=100

XII 2014= =100

I-VII
2014=
=100

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM ......................................

100,6*

98,6*

98,3

99,6

100,1

97,7

Górnictwo i wydobywanie ......

99,2*

98,6*

94,2

97,7

94,8

98,2

Przetwórstwo przemysłowe ..

100,7*

98,1*

98,0

99,7

100,2

97,2

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa)

100,1

101,1*

101,0

100,1

101,0

101,1

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa) ...

100,0

101,9*

101,5

100,0

101,3

101,5

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM .....................................

100,0

99,6

99,6

99,9

99,6

99,6

a) Nazwa skrócona według PKD 2007
* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter