Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.02.2018

Według wstępnych danych w styczniu 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 0,2% w porównaniu ze styczniem 2017 r. Wyższy wzrost cen odnotowano w produkcji budowlano-montażowej – o 1,5%


WYSZCZEGÓLNIENIE

XII 2017=100

I-XII 2017

I 2018=100

XI 2017=100

analogiczny okres 2016=100

I 2017=100

XII 2017=100

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM

99,7

100,3

102,9

100,2

100,1

Górnictwo i wydobywanie

99,9*

99,8*

119,5*

99,7

99,5

Przetwórstwo przemysłowe

99,6*

100,4*

102,4

100,2

100,2

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa

99,9

99,4

100,2

99,1

99,7

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa

100,2*

101,5*

102,7

101,0

100,0

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM

100,2

101,4

100,6

101,5

100,1

a) Nazwa skrócona według PKD 2007
* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter