Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.07.2014

 

Wyszczególnienie

V 2014

VI 2014

I-VI 2014

IV 2014=100

analogiczny okres 2013=100

V 2014=
=100

XII 2013= =100

I-VI 2013= =100

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM

99,8

99,0

98,3

100,0

99,3

98,8

Górnictwo i wydobywanie

100,7*

93,9*

94,6

99,5

97,0

92,4

Przetwórstwo przemysłowe

99,8

99,0

98,1

100,0

99,2

98,9

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa)

100,0

101,0

101,0

100,1

101,0

100,9

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa)

100,3*

100,9*

101,0

99,9

100,9

100,9

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM

100,0

98,6

98,7

100,0

99,4

98,5

a) Nazwa skrócona według PKD 2007
* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2014 r ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu Obniżono ceny w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (o 0,5%) oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 0,1%) W przetwórstwie przemysłowym ceny pozostały na poziomie zbliżonym do zanotowanego w maju br Spadły ceny min w produkcji maszyn i urządzeń, papieru i wyrobów z papieru (po 0,5%), wyrobów z metali, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,4%), chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (po 0,3%), wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, urządzeń elektrycznych, mebli (po 0,2%) Niższe były również ceny produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, pozostałego sprzętu transportowego, wyrobów farmaceutycznych oraz wyrobów tekstylnych (po 0,1%) Wzrosły natomiast ceny min w produkcji artykułów spożywczych, napojów, odzieży, skór i wyrobów skórzanych (po 0,1%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,2%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,5%), produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 0,6%) oraz metali (o 0,7%) W sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę zanotowano wzrost cen o 0,1%

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter