Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lutym 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.03.2014

Wyszczególnienie

I 2014

II 2014

I-II 2014

XII 2013 =100

analogiczny okres 2013=100

I 2014
=100

XII 2013 =100

I-II 2013 =100

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM 

100,0*

99,0*

98,6

99,9

99,9

98,8

Górnictwo i wydobywanie 

100,7

92,1

90,7

99,0

99,7

91,4

Przetwórstwo przemysłowe 

99,9*

99,3*

98,8

99,9

99,8

99,0

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę a)

100,5

100,6

100,8

100,1

100,6

100,7

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa) 

100,7*

100,9*

100,8

100,0

100,7

100,8

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM 

99,8

98,3

98,4

99,8

99,6

98,4

a)Nazwa skrócona według PKD 2007
* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.

 

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2014 r. były o 0,1% niższe niż w poprzednim miesiącu. Najbardziej spadły ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 1,0%), w tym w górnictwie rud metali – o 2,0% oraz w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 0,6%. Spadek cen zanotowano również w przetwórstwie przemysłowym (o 0,1%), w tym największy w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,7%).

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter