Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.07.2015

Według wstępnych danych w czerwcu 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 1,6% w porównaniu z czerwcem 2014 r. Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,4%. W okresie styczeń–czerwiec 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,4% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. (kiedy również notowano spadek - o 1,2%), a ceny produkcji budowlano-montażowej niższe o 0,4% (spadek w ub. roku - o 1,5%).

Wyszczególnienie

V 2015

VI 2015

I-VI 2015

IV 2015= =100

analogiczny okres 2014=100

V 2015=
=100

XII 2014= =100

I-VI 2014= =100

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM

100,4*

97,9*

98,4

100,4

100,3

97,6

Górnictwo i wydobywanie

97,9

99,0

98,7

99,3

97,1

98,9

Przetwórstwo przemysłowe

100,5*

97,3*

98,0

100,5

100,3

97,0

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa)

100,0

101,1

101,0

100,1

100,9

101,1

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa) 

100,6*

101,8*

102,0

100,0

101,3

101,5

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM

99,9

99,7

99,6

100,0

99,7

99,6


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2015 r. były o 0,4% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Podniesiono ceny w przetwórstwie przemysłowym o 0,5%, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej o 2,3%. Wzrosły również ceny m. in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,8%), urządzeń elektrycznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,7%), chemikaliów i wyrobów chemicznych, pozostałego sprzętu transportowego, wyrobów tekstylnych (po 0,6%), metali, maszyn i urządzeń, papieru i wyrobów z papieru (po 0,5%), napojów, wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (po 0,3%), artykułów spożywczych, wyrobów z metali, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, odzieży (po 0,2%) oraz mebli (o 0,1%). Spadły natomiast ceny m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 0,2%). W sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę zanotowano wzrost cen o 0,1%. Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Spadły natomiast ceny w górnictwie i kopalnictwie o 0,7%, w tym w górnictwie rud metali o 5,1%, przy wzroście cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 2,8%.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter