Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lutym 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.03.2017

Według wstępnych danych w lutym 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 4,4% w porównaniu z lutym 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej – o 0,3%.

Wyszczególnienie

I 2017

II 2017

I-II 2017

XII 2016= =100

analogiczny okres 2016=100

I 2017=
=100

XII 2016= =100

I-II 2016= =100

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM ......................................

100,3

104,0*

104,4

100,0

100,3

104,2

Górnictwo i wydobywanie ......

99,6

128,9*

130,0

101,4

101,0

129,5

Przetwórstwo przemysłowe ..

100,3*

103,3*

103,7

99,9

100,2

103,5

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa)

100,0*

99,3*

99,8

100,3

100,3

99,5

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa) ...

100,5*

103,3*

103,4

100,1

100,6

103,3

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM .....................................

100,0

100,3

100,3

100,0

100,0

100,3

a) Nazwa skrócona według PKD 2007
* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter