Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.10.2018

Według wstępnych danych we  wrześniu  2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu jak i produkcji budowla-no-montażowej  były wyższe w porównaniu z sierpniem 2018 r.  o 0,4%.

Według wstępnych danych we  wrześniu 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 2,9% w porównaniu z wrześniem 2017 r. Wzrost cen odnotowano także w produkcji budowlano-montażowej –  o 3,3%. W okresie styczeń–wrzesień  2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były  o 1,9% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. (kiedy notowano wzrost o 3,3%), a ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 2,4% (wzrost w ub. roku o 0,4%).

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu

Według wstępnych danych we wrześniu 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 0,4% niż w poprzednim miesiącu. O  0,4% wzrosły także ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe. Największy wzrost cen zanotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 2,0%). Wzrosły również ceny m.in.  skór i  wyrobów skórzanych  (o 1,4%), chemikaliów i wyrobów chemicznych  (o 0,7%), wyrobów farmaceutycznych, wyrobów z metali (po 0,5%), papieru i wyrobów z papieru, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 0,4%), artykułów spożywczych, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, urządzeń elektrycznych, pojazdów samochodowych, przyczep  i naczep  (po 0,3%), metali, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,2%). Ceny w produkcji  pozostałego sprzętu transportowego  pozostały na  niezmienionym poziomie. Spadły natomiast ceny m.in.  w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, produkcji maszyn i urządzeń (po 0,1% ), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, mebli (po 0,2%), wyrobów tekstylnych (o 0,3 %), odzieży (o 0,4%), napojów (o 0,5%), wyrobów tytoniowych (o 0,6%). Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną  i gorącą wodę wzrosły o 0,2% a w sekcji dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja o 0,1%. Obniżono natomiast ceny w sekcji  górnictwo i wydobywanie o 0,2%.       


Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter