Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2020 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.02.2020

Według wstępnych danych w  styczniu 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 0,8% a w porównaniu  z grudniem 2019 r. o 0,1%.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2020 r. podniesiono o 0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Najbardziej wzrosły ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 1,1%. Podniesiono również ceny w sekcjach dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja oraz górnictwo  i wydobywanie po 0,3% przy czym ceny w dziale wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) wzrosły o 1,4% przy spadku cen w górnictwie rud metali o 1,2%. Ceny w przetwórstwie przemysłowym utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. Wzrosły ceny w produkcji  m.in. wyrobów farmaceutycznych (o 1,3%), artykułów spożywczych, metali (po 0,6%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji ( o 0,5%), skór i wyrobów skórzanych (o 0,3%), wyrobów tekstylnych, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (po 0,2%), pozostałego sprzętu transportowego (o 0,1%). Ceny w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz w produkcji urządzeń elektrycznych pozostały na niezmienionym poziomie. Spadły natomiast ceny w produkcji m.in.: wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, wyrobów z metali (po 0,1%), papieru i wyrobów z papieru, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, mebli (po 0,2%), wyrobów tytoniowych, maszyn i urządzeń (po 0,3%), napojów, odzieży (po 0,4%), chemikaliów i wyrobów chemicznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,6%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 1,0%).


Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter