Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.01.2017

Według wstępnych danych w grudniu 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 3,0% w porównaniu z grudniem 2015 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,2%. W okresie styczeń–grudzień 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,2% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. (kiedy również notowano spadek - o 2,2%), a ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,4% (spadek w ub. roku - o 0,5%).

 Wyszczególnienie

XI 2016

XII 2016

I-XII 2016

X 2016=
=100

analogiczny okres 2015=
=100

XI 2016=
=100

I-XII 2015=
=100

 WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM ......................................

101,2*

101,8*

103,0

101,0

99,8

Górnictwo i wydobywanie ......

117,9*

117,3*

124,1

104,8

98,6

Przetwórstwo przemysłowe ..

100,6*

101,5*

102,6

100,9

100,1

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa)

100,0*

98,1*

98,1

100,0

97,7

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa)

100,4*

102,8*

103,1

100,4

101,5

 WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM ......................................

100,1

100,0

100,2

100,1

99,6

a) Nazwa skrócona według PKD 2007
* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter