Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.10.2015

Według wstępnych danych we wrześniu 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 2,9% w porównaniu z wrześniem 2014 r. Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,6%. W okresie styczeń–wrzesień 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,4% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. (kiedy również notowano spadek - o 1,4%), a ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,4% (spadek w ub. roku - o 1,3%).

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2015 r. były o 0,1% niższe niż w poprzednim miesiącu. Spadek cen zanotowano w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 0,5% oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 0,3%. Obniżono również ceny w przetwórstwie przemysłowym o 0,1%, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 3,1%). Spadły również ceny m.in. w produkcji napojów (o 0,7%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, odzieży (po 0,5%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 0,4%), wyrobów z metali, wyrobów tekstylnych (po 0,2%), metali, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, wyrobów farmaceutycznych, mebli, a także skór i wyrobów skórzanych (po 0,1%). Ceny produkcji urządzeń elektrycznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Wzrosły natomiast ceny m.in. w produkcji maszyn i urządzeń, pozostałego sprzętu transportowego, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 0,1%), produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (po 0,2%), artykułów spożywczych (o 0,4%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,5%) oraz papieru i wyrobów z papieru (o 0,6%). Zanotowano natomiast wzrost cen w górnictwie i wydobywaniu o 0,7%, w tym w górnictwie rud metali (o 5,0%), przy spadku cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (o 2,2%).

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter