Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
18.02.2015

Według wstępnych danych w styczniu 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 2,9% w porównaniu ze styczniem 2014 r. Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej – o 0,5%. 

Wyszczególnienie

XII 2014

I-XII 2014

I 2015

XI 2014
=100

analogiczny okres
2013=100

I 2014
=100

XII 2014
=100

 WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM

98,8*

97,3*

98,5

97,1

99,8

Górnictwo i wydobywanie

99,0*

98,7*

95,3

95,2

97,1

Przetwórstwo przemysłowe

98,6*

96,7*

98,3*

96,6

99,8

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa)

99,9

101,2

101,1

101,1

100,4

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa)

100,0

101,5

101,2

101,1

100,3

 WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM

99,9

99,2

98,8

99,5

99,9


a) Nazwa skrócona według PKD 2007
* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2015 r. były o 0,2% niższe niż w poprzednim miesiącu. Najbardziej obniżono ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 2,9%), w tym w górnictwie rud metali – o 9,1%, przy niewielkim wzroście cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 0,1%. Spadek cen zanotowano również w przetwórstwie przemysłowym (o 0,2%). Spośród działów przetwórstwa przemysłowego najbardziej spadły ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 8,3%). Obniżono również ceny m.in. poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 1,0%), produkcji wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (o 0,2%) oraz artykułów spożywczych (o 0,1%). Ceny produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Podniesiono natomiast ceny m.in. produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych, mebli, skór i wyrobów skórzanych (po 0,1%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, maszyn i urządzeń, napojów (po 0,2%), wyrobów z metali, odzieży (po 0,3%), wyrobów farmaceutycznych (o 0,4%), urządzeń elektrycznych, wyrobów tekstylnych (po 0,5%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,9%), papieru i wyrobów z papieru (o 1,0%), metali (o 1,1%), pozostałego sprzętu transportowego (o 1,3%), a także pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,6%). Wzrost cen zanotowano w sekcjach: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 0,3%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 0,4%).

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter