Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.08.2018

Według wstępnych danych w lipcu 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,1% wyższe w porównaniu z czerwcem 2018 r., szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w lipcu br. wzrosły o 0,3% w porównaniu z miesiącem poprzednim.

WYSZCZEGÓLNIENIE

VI 2018

VII 2018

I-VII 2018

V 2018=100

analogiczny okres 2017=100

VI 2018=100

XII 2017=100

I-VII 2017=100

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM

100,3

103,7

103,4

100,1

102,5

101,6

Górnictwo i wydobywanie

101,3*

111,6*

105,2

97,2

101,3

103,1

Przetwórstwo przemysłowe

100,3

103,7

103,6

100,2

102,7

101,7

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa)

100,2

100,0*

100,1

100,1

101,5

99,5

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa)

100,4*

101,4*

101,6

100,1

101,0

101,2

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM

100,4

102,8

103,1

100,3

101,8

102,2

a) Nazwa skrócona według PKD 2007
* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter