Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2019 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
18.10.2019

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2019 r. były wyższe o 0,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wzrost cen zanotowano we wszystkich sekcjach przemysłu z wyjątkiem wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, gdzie odnotowano spadek cen o 0,1%. Najbardziej wzrosły ceny w górnictwie i wydobywaniu o 1,4%, w tym w górnictwie rud metali o 3,8% przy spadku cen  w  wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 0,3%.

W przetwórstwie przemysłowym ceny podniesiono o 0,4%. Największy wzrost cen zanotowano w produkcji koksu  i produktów rafinacji ropy naftowej (o 3,0%). Wzrosły również ceny w produkcji m.in.: pojazdów samochodowych, przyczep  i naczep (o 0,9%), wyrobów farmaceutycznych, metali (po 0,7%), skór  i wyrobów skórzanych (o 0,6%), odzieży (o 0,5%), pozostałego sprzętu transportowego (o 0,4%), artykułów spożywczych, chemikaliów i wyrobów  chemicznych, urządzeń elektrycznych (po 0,3%), napojów, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, wyrobów  z gumy i  tworzyw sztucznych, komputerów, wyrobów elektronicznych  i optycznych (po 0,2%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,1%).
Ceny produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny pozostały na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Spadły natomiast ceny w produkcji m.in.: wyrobów tekstylnych, wyrobów z metali (po 0,1%), wyrobów tytoniowych, wyrobów  z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 0,2%), mebli (o 0,5%), maszyn i urządzeń (o 0,6%). Ceny w sekcji dostawa wody;  gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja zwiększyły się o 0,1%.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter