Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
18.01.2019

Według wstępnych danych w grudniu  2018 r. w porównaniu z listopadem  ceny produkcji sprzedanej przemysłu  spadły o 0,9%. Wyższe natomiast były  ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,4%

Według wstępnych danych w grudniu 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 2,2% w porównaniu z grudniem 2017 r. Wzrost cen odnotowano także w produkcji budowlano-montażowej – o 3,7%. W okresie styczeń–grudzień 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były  o 2,1% wyższe  w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. (kiedy notowano wzrost o 2,9%), a ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 2,7% (wzrost w ub. roku o 0,6%).

Według wstępnych danych w  grudniu 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe  o 0,9% niż w poprzednim miesiącu. Spadek cen zanotowano w przetwórstwie przemysłowym   o 1,0%, w tym największy w  produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 11,0%). Obniżono również ceny m.in. w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,8%), produkcji: chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 0,7%), odzieży (o 0,5%), mebli (o 0,4%), skór i  wyrobów skórzanych, wyrobów farmaceutycznych, metali  (po 0,3%), wyrobów  z drewna, korka, słomy i wikliny, wyrobów z metali (po 0,2%), artykułów spożywczych, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (po 0,1%). Ceny papieru i wyrobów z papieru ukształtowały się  na  poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Wzrosły natomiast ceny  w produkcji  m.in. napojów, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,1%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, maszyn i urządzeń, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,2%), urządzeń elektrycznych (o 0,3%), wyrobów tekstylnych, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,4%), wyrobów tytoniowych (o 0,6%). Spadek cen zanotowano w górnictwie i wydobywaniu o 0,6%, w tym  w górnictwie rud metali o 1,5% przy wzroście cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 0,1%. Wzrosły natomiast ceny w sekcjach wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz  dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja po 0,1%.              

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter