Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
18.10.2017

Według wstępnych danych we wrześniu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 3,1% w porównaniu z wrześniem 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,5%. W okresie styczeń–wrzesień 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 3,3% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. (kiedy notowano spadek - o 0,8%), a ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 0,4% (spadek w ub. roku - o 0,5%).


Wyszczególnienie

VIII 2017

IX 2017

I-IX 2017

VII 2017
=100

analogiczny okres 2016=100

VIII 2017
=100

XII 2016
=100

I-IX 2016
=100

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM

100,4

103,0

103,1

100,4

100,2

103,3

Górnictwo i wydobywanie

99,9

119,0*

119,5

99,4

95,4

123,7

Przetwórstwo przemysłowe

100,5*

102,6*

102,6

100,5

100,4

102,7

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa)

99,9

100,7

100,5

99,8

100,5

100,4

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa)

100,4*

102,7*

102,9

100,2

101,5

102,9

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM

100,2

100,4

100,5

100,2

100,5

100,4

a) Nazwa skrócona według PKD 2007
* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter