Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.02.2017

Według wstępnych danych w styczniu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 4,1% w porównaniu ze styczniem 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej – o 0,3%.

 Wyszczególnienie

XII 2016

I-XII 2016

I 2017

XI 2016= =100

analogiczny okres
2015=100

I 2016=
=100

XII 2016=
=100

 WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM ......................................

101,2*

103,2*

99,9*

104,1

100,3

Górnictwo i wydobywanie ......

105,0*

124,3*

98,6

129,0

99,6

Przetwórstwo przemysłowe ..

101,1*

102,8*

100,1

103,5

100,4

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa)

100,0

98,1

97,7

99,2

99,9

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa) ...

100,7*

103,4*

101,5

103,1

100,3

 WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM ......................................

100,1

100,2

99,6

100,3

100,0

a) Nazwa skrócona według PKD 2007
* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter